6e haringParty 2003

Haringparty 2003 groot succes

Op dinsdag 27 mei jl. is voor de zesde keer de jaarlijkse HaringParty gehouden in de Schepenhal van het Nijmeegse Stadhuis. Een opvallend grote opkomst zorgde, gesteund door het mooie weer, voor een prettige sfeer, goede zaken voor ondernemend Nijmegen en een opbrengst van maar liefst 15.000,00 euro voor de twee goede doelen de Stichting Dierenambulance Nijmegen en de Stichting Hospice Bethlehem Nijmegen.

Nadat de Burgemeester van Nijmegen Guusje ter Horst symbolisch de eerste hamerslag had gedaan gingen de biedingen van start.

Traditioneel worden de biedingen ondersteund door de Nijmeegse buutreedner Annie Driesse uut de Biese de toiletjuffrouw van het Nijmeegse Stadhuis. Zij moest echter wegens een congres in Moskou voor chemische toiletjuffrouwen verstek laten gaan. Maar dat hebben twee speciale haring acteurs Annie Schilder en Piet Veerman uit Volendam ruimschoots goed gemaakt. Met snelheid en veel vertier liepen de biedingen snel op.

Totaal zijn er tijdens deze zesde haringparty vier tonnetjes Nieuwe Haring geveild Gezamenlijk brachten deze haringvaatjes 15.000 euro op voor de twee goede doelen. Stichting Dierenambulance Nijmegen en stichting Hospice Bethlehem.

De veiling staat al jaren onder toezicht van Klaas Albert Veerbeek maar werd ditmaal ook door hem geleid. Klaas Albert Veerbeek van Dirkzwager Advocaten en notarissen heeft ook het veilen goed onder de knie!

Een deel van de veiling verliep volgens het Amerikaanse systeem. Waarbij de notaris van tevoren het bedrag vaststelt dat het vaatje moet opbrengen. Alleen hij kende dat bedrag. Er hebben vele ondernemers geboden op de twee vaatjes die volgens dit Amerikaanse systeem zijn geveild. De twee winnaars zijn uiteindelijk geworden Harry van Loon van Strijbosch Thunnissen en Fons van der Klok van Aannemingsbedrijf De Graaf. Daarnaast zijn er twee vaatjes volgens het opbod systeem geveild, waarbij de hoogste bieder zich eigenaar mag noemen van het vaatje. Deze vaatjes gingen naar de heren Theo Wassing van Nijol Oliemaatschappij en Frans van Haren van Royal Stones Druten.

Tijdens deze zesde HaringParty is de allereerste onderscheiding 'Het Haringmaatje' uitgereikt aan de heer Rob Hijmans van Hijmans Sloopwerken. De heer Hijmans heeft zich de afgelopen jaren bijzonder ingezet voor de HaringParty. Met name zijn oprechte betrokkenheid en zijn belangeloze adviezen mogen hier worden genoemd. Zijn sociale bewogenheid is een voorbeeld voor ons allen. Van harte Rob Hijmans!

Ook volgend jaar tijdens de haringparty 2004 zal er aan iemand die zijn diensten voor de HaringParty Nijmegen inmiddels bewezen heeft een haringmaatje worden uitgereikt.

De Hollandse Nieuwe Haring smaakte ook dit jaar weer voortreffelijk! Bekijkt u in alle rust de foto's verder op de site! Wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten op de Haringparty Nijmegen in 2004!

Namens de initiatiefnemers Frans Hendriks, Ton Hendriks en Ton van Gaalen dank aan allen die ons hebben geholpen om ook dit jaar weer een fantastische HaringParty te organiseren: Jac. Bongers dranken, Burgemeester, wethouders en Jacques Hoevenaars van de Gemeente Nijmegen, , F-Graphics, Dirkzwager Advocaten en Notarissen, Maison van den Boer F-net, Secretariaat OSRN, Drukkerij Hendrix Volharding, Vishandel Peter van de Laar, Dolynn Communication & Events, Janssen Sound & Light en in het bijzonder Annie Schilder alias Stasiu Teunissen van McDOS en Piet Vierman alias Harry Straaten van McDOS.